lørdag 8. mai 2010

Om Ung i Sagene

Ungisagene.no er en portal til alle tilbud og aktiviteter i regi av Ungdomstiltakene i bydel Sagene. Ungdomstiltakene består av tre ulike hus med varierte aktiviteter og tilbud til deg mellom 10 og 18 år som bor i, eller har tilknytning til bydel Sagene. Vi i Ungdomstiltakene er opptatt av å tilby deg positive opplevelser på fritiden din. Din medbestemmelse og medvirkning er med på å utvikle tilbudene våre, så dine ønsker og behov tas på alvor.
Hos oss er respekt, toleranse, samspill, trygghet og engasjement viktige verdier som vi forsøker å hjelpe hverandre og deg med å huske på når vi er sammen.

Noen av våre viktigste samarbeidspartnere er skolene, bydelspolitiet, bydelens SALTO koordinator (sammen lager vi et trygt Oslo), barneverntjenesten, ungdomshelsestasjonen og frivillige organisasjoner.

Har du spørsmål vedrørende tilbudene våre, klikk deg inn på
http://torshovdalen.blogspot.com/
http://ungmetro.no/
http://www.ungmedia.no/

eller ta kontakt på telefon 95 11 08 39

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar