tirsdag 30. november 2010

HIPP Help Increase the Peace Project

HIPP er en form for fredsundervising.
Gjennom HIPP jobber vi med å bedre mellommenneskelig dialog i form av kommunikasjon og samarbeid.
Metoden er utviklet fra AAV, alternativ til vold. Gjennom HIPP vil vi være med på å bygge samfunnet på en mer fredelig måte gjennom å bidra til sterkere relasjoner og bedre forståelse for medmennesker.
Deltakerne i HIPP beriker hverandre gjennom å dele erfaringer.

Gjennom alvor og lek finner vi sammen,
og bygger et sterkere felleskap på kryss og tvers.

HVEM kan være med?
HIPP er åpent for alle og det er GRATIS
NÅR og HVOR?
Onsdag 8. Desember 2010 kl.18.00 - 21.00
Miljøhuset, Grensen 9, 6. Etasje. T- banestasjon: Stortinget.

Arrangør: Norges Fredslag
Informasjon og påmelding: ingrid@fredslaget.no

FRED ER MÅLET – HIPP ER METODEN

mandag 29. november 2010

Sagene IF har åpen hall!

Sagene IF
arrangerer hver lørdag "Åpen hall" fra 1200-1800.

Åpen hall er et gratis tilbud til alle barn i Sagene bydel i alderen 6 -
12 år. Hver lørdag er hallen åpen for barna og det er en koordinator
samt noen frivillige voksne som jobber der i åpningstiden...

Du er hjertelig velkommen!