torsdag 23. juni 2011

tirsdag 15. februar 2011

ungMetro er åpnet!
Juniorklubben

Er åpen for deg som går i 5 - 7 klasse.

Her kan du danse, spille playstation, biljard, bordtennis, drive med hobbyvirksomhet og prøve deg som DJ. I tillegg til dette kan du også få hjelp til leksene og få servert mat i kafeen.

Vi arrangerer turer i noen helger, samt høst, vinter og sommerferie.

Åpningstider: Tirsdag & torsdag: 17.30 - 20.30

Pris: Gratis

Kontaktperson: Jørgen Hemstad
Telefon: 90 62 36 08
E-post: jorgen.hemstad@bsa.oslo.kommune.no


Ungdomsklubben

Er åpen for deg som går i 8 - 10 klasse.

Her kan du danse, skate, spille playstation, biljard, bordtennis, prøve deg som DJ, bli med i et band eller jobbe i kafeen. Ungdomsklubben har et eget klubbråd som planlegger og
arrangerer ulike aktiviteter på klubben.

Vi arrangerer lørdagsfester og turer i noen
helger. Samt turer i høst, vinter og sommerferie.

Åpningstider: Mandag & onsdag: 18.00 - 21.30

Pris: Gratis

Kontaktperson: Gry Løge Lid
Telefon: 90 24 39 17
E-post: gry.loge.lid@bsa.oslo.kommune.no


Fredagsklubben

Er åpen for deg med nedsatt funksjonsevne i alderen 16 år og opp. Her kan du danse, spille playstation, biljard, bordtennis, bingo, synge karaoke, prøve deg som DJ eller jobbe i
kafeen.

Fredagsklubben er et av tilbudene til Fritids-
tilbud for utviklingshemmede, Ffu.

Andre tilbud til Ffu er; Seniorklubben, bandet Creatures of the night, dags og overnattingsturer.

Åpningstider: Fredag: 18.30 - 21.30

Pris: Gratis

Kontaktperson: Else Hernandez
Telefon: 47 01 56 77
E-post: else.marie.helle.hernandez@bsa.oslo.kommune.no


Jentegruppa

Er åpen for deg som er jente mellom 13 og 20 år. Her kan du møte andre jenter, danse, spille playstation, synge karaoke, drive med hobbyvirksomhet og lage mat.

Vi arrangerer fester, dags og overnattingsturer.

Åpningstider: Fredag: 17 - 20.30
Pris: Gratis

Kontaktperson: Else Hernandez
Telefon: 47 01 56 77
E-post: else.marie.helle.hernandez@bsa.oslo.kommune.no


Utekontakten

Utekontakttjenesten er et tilbud til alle
ungdommer mellom 13 og 23 år i bydel
Sagene.

Utekontakten jobber der hvor ungdom er. Ta turen innom fritidsklubben ungMetro
eller ta kontakt på telefon for en prat.

Kontaktperson: Ann Katrin Olsen
Telefon: 94 87 06 25
E-post: ann.katrin.olsen@bsa.oslo.kommune.no


Daglig leder

Louice Lindholm-Larsen
Telefon: 97 59 08 53
E-post: louice.lindholm@bsa.oslo.kommune.no

Besøksaddresse: Bjølsen gt.12

ungMetro ligger ved Bjølsen parken. Det gjør at klubben ligger flott til, nært grøntområde, ballbinge, fotballbane og lekeplass.

UKM 2011 Lokal Mønstring, Bydel Sagene!
Lokal mønstring: Bydel Sagene,
Torsdag 3 Mars, Klokka: 19.00
Sted: Trikkestallen, Torshov Gata 33, 0476, Oslo
Transport: Ta buss 20 eller 30, trikk 11, 12 og 13

Ung Media arrangerer årets lokalmønstring i Trikkestallen på Torshov, vi ønsker da i den anledning ditt bidrag!

Alle er velkommen, enten de sampler på beats &loops, danser halling, skjærer store treskulpturer med motorsag, spiller klassisk piano eller lager 3-D animasjoner på PC.
I de fleste kommuner kan du delta fra du er 10 år, men på landsmønstringen og på mange fylkesmønstringer er aldersgrensen 13 år.

UKM er delt inn i tre nivåer; kommunemønstring, fylkesmønstring og landsmønstring. Alle som melder seg på til kommunemønstringen får være med. Herfra blir det plukket ut noen deltagere som representere kommunen i fylkesmønstringen.

Fra fylkesmønstringene blir det sendt ca. 25 deltagere til landsmønstringen, som vanligvis arrangeres i Trondheim.

UKM er ingen konkurranse. Juryenes utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltagerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe andre ungdommer fra andre steder.

Kontakt: Tor Egil Andersen
Telefon: 416 12 615
e-post: tor.egil.andersen@bsa.oslo.kommune.no