tirsdag 15. februar 2011

UKM 2011 Lokal Mønstring, Bydel Sagene!
Lokal mønstring: Bydel Sagene,
Torsdag 3 Mars, Klokka: 19.00
Sted: Trikkestallen, Torshov Gata 33, 0476, Oslo
Transport: Ta buss 20 eller 30, trikk 11, 12 og 13

Ung Media arrangerer årets lokalmønstring i Trikkestallen på Torshov, vi ønsker da i den anledning ditt bidrag!

Alle er velkommen, enten de sampler på beats &loops, danser halling, skjærer store treskulpturer med motorsag, spiller klassisk piano eller lager 3-D animasjoner på PC.
I de fleste kommuner kan du delta fra du er 10 år, men på landsmønstringen og på mange fylkesmønstringer er aldersgrensen 13 år.

UKM er delt inn i tre nivåer; kommunemønstring, fylkesmønstring og landsmønstring. Alle som melder seg på til kommunemønstringen får være med. Herfra blir det plukket ut noen deltagere som representere kommunen i fylkesmønstringen.

Fra fylkesmønstringene blir det sendt ca. 25 deltagere til landsmønstringen, som vanligvis arrangeres i Trondheim.

UKM er ingen konkurranse. Juryenes utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltagerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe andre ungdommer fra andre steder.

Kontakt: Tor Egil Andersen
Telefon: 416 12 615
e-post: tor.egil.andersen@bsa.oslo.kommune.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar